Welkom bij de Montagnestichting

Wat is de Montagnestichting?

De Montagnestichting is een maatschappelijk betrokken organisatie die zich richt op de gezondheid en het welzijn van mensen in Midden-Holland. 

Wat doet de Montagnestichting? 

Vanuit deze missie biedt zij financiële hulp aan organisaties binnen de sectoren zorg, welzijn of maatschappelijke dienstverlening. Het gaat daarbij om een eenmalige bijdrage voor het opstarten van nieuwe initiatieven of activiteiten, (experimenteel) onderzoek of aanvullende ondersteuning. Wij vinden het belangrijk dat het project of de activiteit direct ten goede komt aan de cliënten of deelnemers en waarbij de resultaten bij voorkeur ook overdraagbaar zijn aan andere organisaties. Voorwaarde is dat het project of activiteit in de regio Midden-Holland en omstreken plaats vindt.

Wat is de status van de Montagnestichting?

De stichting is sinds 7 juli 2008 door de rijksoverheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft het RSIN nummer 805238918. Dat houdt in dat over een gift van de Montagnestichting geen belasting hoeft te worden betaald.

De Montagnestichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41172915 

.