Donaties

Maak een gebaar
Maak uw regio beter leefbaar en stort uw bijdrage op bankrekening NL39 INGB 0666 6386 08 van Montagnestichting te Gouda. Of meldt u aan als donateur via info@montagnestichting.nl. De stichting houdt u op de hoogte van de projecten die zij steunt.

Heeft u vragen over een donatie, neemt u dan tijdens kantooruren contact op via het nummer: (0182) 581847

Notarissen in de regio zijn op de hoogte van de Montagnestichting en haar doelen. Indien u zich kunt vinden in deze doelstelling en deze waardevol acht, is het mogelijk de Montagnestichting op te nemen in de beschrijving van uw nalatenschap. De notaris kan u hierbij van dienst zijn.

Onze stichting heeft een ANBI-status.