Beleid en het ontstaan van de stichting

 

Beleid

Het financiéle beleid van de Montagnestichting is er op gericht het kapitaal van de stichting in stand te houden en bij te dragen aan projecten die eenmalig ten laste van het rendement van dat kapitaal komen. Dat komt tot uitdrukking in de jaarrekening en op de balans.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • Diana Geers, voorzitter
  • Wouter den Ouden, secretaris
  • Kees van Nes, penningmeester
  • Corine de Haij
  • Liesbeth Knotter

Het bestuur vergadert 3 à 4 keer per jaar.

Ontstaan

1976:
de Stichting Reservefonds Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Regio Gouda wordt opgericht.

1983:
de voorgaande naam wordt gewijzigd in Montagnestichting. De Stichting is vernoemd naar het Montagnehuis, waar in die tijd de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, vooorloper van Vierstroom, werkte. Het Montagnehuis is genoemd naar Dr. Montagne die als medicus van 1902 tot 1940 verbonden was aan het Diaconessenhuis ‘De Wijk’ in Gouda.

Rechts ziet u een foto van dr. Montagne uit het archief van de Hervormde Gemeente Gouda.

1992:
Stichting Goutudo, gesticht in 1952 vanwege een bevolkingsonderzoek naar tuberculose in Gouda, wordt ontbonden en gaat gedeeltelijk op in de Stichting Aanvullende Carazorg Midden-Holland.

2001:
Montagnestichting wordt opgericht in haar huidige vorm. De stichting is ontstaan uit een fusie van Montagnestichting en de Stichting Aanvullende Carazorg Midden-Holland. De huidige Montagnestichting is een zelfstandige organisatie, maar heeft een directe band met Stichting Vierstroom Zorggroep.