Bestuur

Het bestuur van de Montagnestichting is als volgt samengesteld.

Diana Geers, voorzitter

Wouter den Ouden, secretaris

Kees van Nes, penningmeester

Corine de Haij

Liesbeth Knotter

 

Dhr.J.van der Oever, voorzitter van de Raad van Bestuur van Fundis adviseur van onze stichting. 

De bestuursleden van de stichting zijn vrijwilligers, die zich belangeloos voor de stichting inzetten.

 
 
 
 
 
 
 
 
: