Subsidie en Projecten

 De  Montagnestichting is een kleine organisatie die in principe aan projecten eenmalig financiële steun verleent. Het moet gaan over projecten die eenmalig zijn en waarvan de resultaten overdraagbaar zijn aan organisaties die het structueel in kunnen bedden in hun lopende activiteiten. 
De Montagnestichting draag bij aan projecten die ten goede komen aan de bewoners van de regio Midden-Holland.

Een subsidieaanvraag moet schriftelijk met het aanvraagformulier ingediend worden bij voorkeur per mail: info@montagnestichting.nl.

Bij de vraag of een project voor ondersteuning in aanmerking komt is de volgende informatie van belang;

  • de doelstelling van het project.
  • de begroting van het project.
  • de plaats van uitvoering van het project ( binnen de regio Midden- Holland)
  • het inschrijvingsbewijs in het register van de Kamer van Koophandel.
  • de bankgegevens van de aanvrager.         

In het aanvraagformulier vult u samenvattende informatie in; in bijlagen kunt u een gedetailleerdere beschrijving toevoegen. 

De stichting geeft er de voorkeur aan subsidie te verlenen als cofinancier dat wil zeggen samen met (een) andere subsidieverstrekkende organisatie.

Vanzelfsprekend worden we geinformeerd over de resultaten van het project; bovendien stellen wij het op prijs als bij presentatie van de resultaten de naam van de Montagnestichting wordt genoemd. 

 

 Aanvragen en besluiten: een overzicht van de laatste jaren 

Bijdragen aan projecten in 2024

Stichting Wij voor jou voor het project Goud voor Oud € 1000.
Participatiekoor Bergambacht voor de begeleiding van een optreden € 2795,10.
Stichting Thuisgekookt Krimpenerwaard opstartkosten € 3000 (onder voorwaarden)
Koor Menorah Gouda om het mogelijk te maken te zingen in zorginstellingen € 900.
Scootmobielclub Gouda bijdrage voor "Bijzondere mobiliteitsdag"  € 1500.
Bijdrage opstartkosten Fietsmaatjes Gouda € 5000 (onder voorwaarden)

 

Bijdragen aan projecten in 2023

Vrienden van GHZ bijdrage voor project Samen Beter € 4750
IN BEWEGING een bijdrage aan het ontwikkelen en uitrollen van een beweegbord € 4000 (onder voorwaarden)
Vaardagen bijdrage aan een dagje uit voor palliatief zieke mensen uit de regio € 3000
Stichting Viviamo, bijdrage aan de aanschaf van een elektrische bus € 5000
Zilverreiger Gouda, bijdrage aan de inrichting van een gemeenschappelijke ruimte € 5000
Voedselfamilie Krimpenerwaard; bijdrage 'Kies voor het maximum met een minimum' gezond koken met streekproducten € 2500.
Transmitt revalidatie; aanschaf van een FeelSafe Pro tent bed € 8050
Hospice Lansingerland; bijdrage aan de herinrichting tuin € 5000

 

Bijdragen aan projecten in 2022

Welzijn Lansingerland: bijdrage aan de inrichting van keuken € 5000
Atlas Cultureel Centrum; Levensverhalen van migrantenouderen € 3750.
PlusZorg Bijdrage Pilot overbruggingszorg dementie € 3560
Stichting Viviamo bijdrage bouw terras € 2000 onder voorwaarden; de benodigde omgevingsvergunning is geweigerd
Vier het Leven Bijdage opstarten activiteiten in Zoetermeer € 2500
Bijdrage aan De Klup voor nieuwe keukeninventaris na de verbouwing € 2500
Voorbereiding Hospice Krimpenerwaard € 5000 onder voorwaarden
Netwerk Krimpenerwaard Krachtig Vrijwilligerswerk € 1100
Transmuraal Netwerk Midden-Holland: 5 publieksbijeenkomsten ACP € 5200
Stichting Welzijn Krimpenerwaard: bijdrage aan een koffiefiets € 1000
Catapax IT: bijdrage aan het ontwikkelen van stressmonitor € 6500

 

Bijdragen aan projecten in 2021

Dagbesteding De Zwaan: aanschaf gereedschap en apparatuur € 5000
Palet Welzijn: Bewegen in de wijk € 2500
New Memories: bijdrage aan voorstellingen € 4000
Amadeushuis: bijdrage voor een duofiets € 2000
Transmuraal Netwerk Gouda: MS gids € 1500

 

Bijdragen aan projecten in 2020

Peter Faber Stichting € 6100
Tekenen voor kinderen € 2000
Handicap NL: aanvraag Buddies € 1850
Beweegstenen in Haastrecht € 1500
Droomdagen € 5000
The Melting Shop € 715
De Regenboogboom € 3514
Kleurrijk Krimpenerwaard € 750

 

Bijdragen aan projecten in 2019

St. Het Buitenhof kennisbank 

Mentorschap Nederland

Voedselbank Ijssel en Lek

St. Ouderinitiatief De Zuidplas

SWOK ontmoetingsochtenden € 600