Subsidie en Projecten

 De  Montagnestichting is een kleine organisatie die in principe aan projecten eenmalig financiële steun verleent. Het moet gaan over projecten die eenmalig zijn en waarvan de resultaten overdraagbaar zijn aan organisaties die het structueel in kunnen bedden in hun lopende activiteiten. 

Een subsidieaanvraag moet schriftelijk met het aanvraagformulier ingediend worden bij voorkeur per mail: info@montagnestichting.nl.

Bij de vraag of een project voor ondersteuning in aanmerking komt is de volgende informatie van belang;

  • de doelstelling van het project.
  • de begroting van het project.
  • de plaats van uitvoering van het project ( binnen de regio Midden- Holland)
  • het inschrijvingsbewijs in het register van de Kamer van Koophandel.
  • de bankgegevens van de aanvrager.         

In het aanvraagformulier vult u samenvattende informatie in; in bijlagen kunt u een gedetailleerdere beschrijving toevoegen. 

De stichting geeft er de voorkeur aan subsidie te verlenen als cofinancier dat wil zeggen samen met (een) andere subsidieverstrekkende organisatie.

Vanzelfsprekend worden we geinformeerd over de resultaten van het project.

 

 Aanvragen en besluiten: een overzicht van de laatste jaren 

Bijdragen aan projecten in 2022

PlusZorg Bijdrage Pilot overbruggingszorg dementie € 3560
Stichting Viviamo bijdrage bouw terras € 2000 onder voorwaarden
Vier het Leven Bijdage opstarten activiteiten in Zoetermeer € 2500
Bijdrage aan De Klup voor nieuwe keukeninventaris na de verbouwing € 2500
Voorbereiding Hospice Krimpenerwaard € 5000 onder voorwaarden
Netwerk Krimpenerwaard Krachtig Vrijwilligerswerk € 1100
Transmuraal Netwerk Midden-Holland: 5 publieksbijeenkomsten ACP € 5200
Stichting Welzijn Krimpenerwaard: bijdrage aan een koffiefiets € 1000
Catapax IT: bijdrage aan het ontwikkelen van stressmonitor € 6500

 

Bijdragen aan projecten in 2021

Dagbesteding De Zwaan: aanschaf gereedschap en apparatuur € 5000
Palet Welzijn: Bewegen in de wijk € 2500
New Memories: bijdrage aan voorstellingen € 4000
Amadeushuis: bijdrage voor een duofiets € 2000
Transmuraal Netwerk Gouda: MS gids € 1500

 

Bijdragen aan projecten in 2020

Peter Faber Stichting € 6100
Tekenen voor kinderen € 2000
Handicap NL: aanvraag Buddies € 1850
Beweegstenen in Haastrecht € 1500
Droomdagen € 5000
The Melting Shop € 715
De Regenboogboom € 3514
Kleurrijk Krimpenerwaard € 750

 

Bijdragen aan projecten in 2019

St. Het Buitenhof kennisbank 

Mentorschap Nederland

Voedselbank Ijssel en Lek

St. Ouderinitiatief De Zuidplas

SWOK ontmoetingsochtenden € 600

 

Bijdragen aan projecten in 2018

Een aanvraag van AV Gouda  die getroffen is door brandstichting waarbij veel atributen voor het sporten van mensen met een beperking verloren zijn gegaan. Voor het aanschaffen van de nieuwe atrubuten is door het bestuur  een subsidie van € 1.850 toegekend.

Van de Vrienden van de Hanepraij  is een verzoek binnengekomen  om het  5 jarige jubileum luister bij te zetten om speciaal voor de relatief jongere verpleeghuis bewoners die nog geen 65 jaar  waarbij sommigen nog met een thuis wonend gezin , extra activiteiten te organiseren met sport en spel en het starten van een internetcafë. Het bestuur heeft een bijdrage van € 1.600 toegekend.

Trans Muraal Netwerk Midden Holland  heeft een verzoek om een  financiële ondersteuning  ingediend voor het verbeteren van artrosezorg regio Midden Holland .het bestuur heeft € 2.000 toegekend.

Hospice De IJsseloever heetf een verzoek ingediend voor het realiseren van een Hospice in Capelle a/d IJssel. Het bestuur heeft € 5.000 toegezegd voor inrichting van b.v een kamer.

Stichting Noord AA Fit heeft een aanvraag ingediend voor het realiseren van een Beweegpark in Zoetermeer voor diverse doelgroepen. Het gaat geraliseerd worden in samenwerking met de Gem.Zoetermeer en  andere subsidie verstrekkers . De Gem.Zoetermeer neemt het grootste deel van de financiering voor zijn rekening. Het bestuur heeft besloten om  € 10.000  te doneren onder voorwaarden die in de brief zijn gesteld.

 

Bijdragen aan projecten in 2017

Stichting Won. Een project gericht op het versterken van de positie van ouderen. Omdat het bestuur voorstander is van cofinanciering en U dit optimaal  toepast heeft het betuur besloten om een financiéle bijdrage toe te kennen van € 1000.

Palet  Welzijn; een aanvraag voor een donatieknop wijkresteaurants, na een verzoek van het bestuur om alsnog  twee offertes aan te vragen heeft het besloten om eenmalig  € 1000 toe te kennen.

Van de Stichting  De Regenboog, een verzoek om subsidie gekregen om kinderbezoeken in het LUMC  mogelijk te maken. Het bestuur stemt in met een eenmalige subsidie van € 2000  met de vermelding dat het een mooi  initiatief is maar eigenlijk niet voldoet aan de criteria.

Stichting Present; Het bestuur stemt in met een eenmalige bijdrage van € 10.000 verspreid over een termijn van 3 jaar met de kantekening dat als de verantwoording over de  eerste subsidie ontvangen is de tweede termijn termijn betaald zal worden. De eerste termijn is een voorschot. Met deze subsidie kan Present  3 jaar vooruit met de planning om hulp te verlenen,  zodat men niet voor elk klein project  een subsidie  behoeft aan te vragen.

Stichting Present heeft een aanvraag ingediend voor meerjarige projecten. Het is niet gebruikelijk dat om voor meer jaren subsidie te geven, maar gezien het maatschappelijk belang heeft het bestuur er mee ingestemd. Voor een periode van 3 jaar is €10.000 in 3 termijnen.  Na de verantwoording over de eerste periode wordt de tweede termijn betaald.

Mentorschap Haag en Rijn , Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel vergelijkbaar met een curator en bewindvoerder. Een mentor treedt op in plaats van de cliènt als het gaat om beslissingen over diens begeleiding en ondersteuning,verzorging,verpleging en behandeling.Het bestuur vind het inzetten van mentoren een belangrijk doel. Het bestuur is in pricipe bereid om een financièle bijdrage toe te zeggen voor de opleiding van de te werven nieuwe vrijwillige mentoren. Het bestuur is bereid  250 euro per mentor tot een bedrag 5000 euro.

Nederlandse Vereniging voor Autisme. Het bestuur stemd in om de vereniging financiël te ondersteunen en is bereid om eenmalig een financiële bijdrage van  €1.500 toe te kennen op basis van een fractuur.

De Wielewaal. Verzoek om een financiële bijdrage voor het project "Meerkosten logeerweekenden en kinderen thema weken Wielewaal 2017"Al vorens het bestuur besluit tot het toekennen van een financiële bijdrage ontvangt zij graag een opgave van de NWA -gegevens van de deelnemers aan de kinderthemaweken in Midden Holland. Het bestuur is dan bereid maximaal € 2.000 bij te dragen.

Gemiva-SVG groep; Dit betreft een aanvraag voor een financiële voor de BudgetlinkDag 2017.Het bestuur is bereid om de kosten van de sprekers zijnde 740€ te vergoeden, onder vermelding van de naam van de subsidiegever.