Nieuws

De Montagnestichting heeft sinds 1 juni 2018 een vrijwel geheel vernieuwd bestuur. We hebben een nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester. Er is ook een nieuw bestuurslid en met een zittend bestuurslid completeert dat het bestuur tot 5 mensen. Lees meer. 

Uw vragen, uw subsidieaanvragen en uw facturen ter verantwoording van toegezegde financiele bijdragen kunt u zenden naar info@montagnestichting.nl