Een nieuw bestuur

In 2018 hebben we een nieuwe, secretaris en penningmeester gekregen.